"Hvis en blomst ikke blomstrer, så skyldes det ikke blomsten, men miljøet omkring blomsten"

 

Kernepædagogik som metode - den direkte vej til børns trivsel.

 

Kernepædagogik som metode er en unik sammensætning af disse 6 elementer:


1) Mindfulness og naturen - sanseintegration

2) Positiv psykologi -Positive affirmationer, taknemlighed og indre flow

3) Mindset - tanker, følelser, samt det bevidste og ubevidste sind

4) Anerkende relationer - Samspilsdynamikker

5) Kommunikation - didaktiske overvejelser

6) Deltagelsesmuligheder for alle børn -i det inkluderende fællesskab


Alle 6 elementer er evidensbaseret. 


Den 1-årig uddannelse henvender sig til personalet på skoler og dagtilbud, der arbejder med børn i alderen 0-9 år.


Komtepenceforløbet indeholder bl.a.:
Positiv psykologi
Kognitiv psykologi

Udviklingspsykologi

Dybdepsykologien

Neuropsykologi


Teori og forskning om bl.a.:
Mindfulness
Natur

Bio kemi
Inkludende fællesskaber


Teoretikere der bl.a. inddrages:

Daniel Stern
Thomas Nordahl
Martin Seligman

Mihaly Csikszentmihalyi

Carl Gustav Jung

Hvilke resultater kan opnås:

  • Positive og glade medarbejdere.
  • Mindre sygefravær
  • Stress reducering
  • Øget trivsel for både medarbejdere og elever/børn.
  • Velfungerende forældresamarbejde.
  • Positiv omtale, glade medarbejdere, elever/børn og forældre
  • Et positivt og vækstende arbejdsmiljø.
  • Produktive medarbejdere