Screenshot_20240522_121459_Gallery
Screenshot_20240522_121903
Screenshot_20240522_121014
321119636_685636929883218_266931436350556808_n___serialized1

Hvem er jeg? 

Jeg hedder A. Alexandra Kjærgård og er direktør og forfatter til bøgerne "Kernepædagogik som metode".

Som uddannelseskonsulent hos Kernepædagogik er jeg en uddannet pædagog, Cand.pæd.pæd.psyk, mindfulness instruktør og Coach.


Jeg har altid arbejdet med mennesker og finder det yderst meningsfyldt at løfte andre i deres trivsel og udvikling.


Min erfaring spænder vidt, lige fra børnehaver til ledende stillinger i dagtilbud.

SPECIALE OMRÅDE

Gennem mine uddannelse som cand. pæd. pæd. psyk og erfaringer har jeg specialiseret mig i MENNESKER, nærmere betegnet relationer og samspil.

På flere planer – både praktisk og teoretisk – har jeg oparbejdet en vifte af redskaber og værktøjer, som kan facilitere forandring og styrke samspillet og dynamikken.


Jeg giver mig enormt meget og jeg bliver dybt passioneret, når jeg er i direkte kontakt med mennesker og ser effekten af de tiltag og initiativer der sættes i gang.


I mine hidtidige jobs som både pædagog, underviser, facilitator, analyse og metode specialist, konsulent og leder har jeg fået stor erfaring i at være i kontakt med og gøre en forskel for ”det enkelte menneske i konteksten ” i forbindelse med forskellige hverdagsudfordringer. Små som store. 
Erhvervserfaring

2023-nu: Direktør Kernepædagogik og Forlaget AM-Akademiet Co/Kernepædagogik 
• Forfatter til bøgerne:
”Kernepædagogik som metode – et paradigmeskifte i skole og dagtilbud”
”Kernepædagogik som metode – LÆR af dit barn og få KERNERO”

2019- 2021: Pædagogiskleder i integreret børnehus.
• Leder for 16 medarbejdere, samt 81 børn fra 0-6 år og deres familier
• Implementerer den styrkede pædagogisk læreplan & aktive børn i dagtilbud.
• Ansvar for husets drift og økonomi
• Arbejde med tidlig indsats og tværfaglige samarbejde
• Ledelse hele nedad opad og til siden – ledelse hele ”vejen rundt”.
• Ledelse af forandringsprocesser og pædagogiske tiltag
• Mødetovholder ift. forskellige samarbejdspartner
• Aktiv deltager i politiske beslutninger i børn og unge

2014-2015, 2018-2019: Virksomheds- og jobkonsulen i Privat firmaer, Odense og Svendborg 
• Kompetenceudvikling af borgere, samt mentor forløb.
• Samtaleterapi, motiverede samtaler og undervisningsforløb
• Tværfagligt samarbejde med forskellige instanser, uddannelsessteder, kommunale regi og virksomheder og psykiatrien
• Vejledning og støtte til etablering af virksomhedspraktik.
• Afklaring af sygemeldtes arbejdsevne
• Udfærdige af div. afklaringsrapporter til rehabiliteringsteam.


2017-2018: AOF – aftenskole på Fyn
• Planlægge undervisningshold omkring børn og forældre samspil, kommunikation og relation, stresshåndtering og mindfulness i hverdagen.


2016-2016: Projektmedarbejder i Kommunalt Rusmiddelcenter
• Udarbejdet, gennemført og leveret en effektundersøgelse af deres helhedsorienterede behandlingsforløb, samt lavet metode, analyseret, konkluderet.
• Videreformidling af resultat til forskellige tværfaglige samarbejdspartnere mht. på implementering af helhedsorienteret indsats.
• Udarbejdet udkast til beskrivelser af deres behandlingsforløb.
• Udarbejdet kvalitativt og kvantitativt spørgeskema og interview og analyseret det indhentede data.
• Udarbejdet forskellige typer forslag til værktøj og metoder ved hjælp af teoretisk viden.

2010-2011: Idrætsbørnehaven, Assens kommune, pædagog.
• Primær pædagog på stue.
• Udfærdige læreplaner. Sprogscreening. Screening af motoriske færdigheder i samarbejde med børne- fysioterapeut.
• Planlægning og afholdelse af pædagogiske og motoriske aktiviteter. Støtte funktion af børn med emotionelle, sociale og kognitive udfordringer. Vejledning af forældre.


2010-2012: Døgninstitution for unge anbragte, Odense kommune, pædagog.
• Vejledning af de unge ift. uddannelse og fritidsjob. Daglig pædagogiske gøremål sammen med børn og unge.
• Modtagelse af akutte tvangsanbragte børn og unge.
• Samtaler med forældre, den unge og andre tværfaglige faggrupper.
• Støtte funktion af børn og unge med emotionelle, sociale og kognitive udfordringer.


2006-2010: Pædagog, Børnehave Assens kommune. Børnehave Skjern Kommune. SFO Ringkøbing kommune.

Andet arbejde
2010-2014: Frivilligt arbejde, pædagogisk- psykologisk coaching og vejledning.
• Rådgivning og vejledning voksne med forskellige psykologiske udfordringer, herunder motivation og samtaler, således de er blevet hjulpet videre i livet - arbejde og uddannelse. Samtaler & Coaching.
• Har bl.a. anvendt mentalisering, kognitiv terapi, udviklingspsykologi, neuroaffektiv
udviklingspsykologi, positiv psykologi, motiveringspsykologi samt Mindfulness.
2022-2022: Forældrerepræsentant i Fællesbestyrelse.


1995-2004: Plejehjem, Ringkøbing kommune, ansvarshavende. Stabæktunet Bo og behandlingscenter, Norge. Plejehjem Faaborg-Midtfyn Kommune. Plejehjem, Ringkøbing. OUH Afd. P7&T2 -Social og sundheds assistent.

UDDANNELSE & KURSUS

Uddannelse
2011-2014: Cand.pæd. pæd.psyk., Århus Universitet DPU.
• Speciale: Nærvær – og relations intervention for ressourcesvage familier
2006-2010: Professionsbachelor pædagog, UCL Odense.
• Bachelorprojekt: Sociale kompetencer og relationer via motorisk arbejde
1995-1997: Social og Sundhedsassistent, Social og sundhedsskolen Odense.
1994-1995: Sygehjælper, Norge

Kursus
2022-2023: Certified Life & business Coach, Chalotte’s Circle Aarhus
2019-2019: Ledelse af pædagogiske forandringsprocesser, Diplomuddannelse i ledelse UCL Odense
2017-2017: Projektledelse, Ledelsesakademiet Lillebælt.
2016-2016: Ledelse og medarbejdere del 2, diplomuddannelsen i ledelse. Ledelsesakademiet.
2014-2014: Grundkursus i job & handicap- kompenserende ordninger, Fredericia
2012-2012: Mindfulness instruktør, Århus
2008-2008: Marte Meo grundkursus, UCL Odense
2000-2000: Lægemiddeladministration, AMU

KONTAKT MIG

Mandag - Tirsdag
10.00 - 16.00
Onsdag - Torsdag
09.00 - 15.30
Fredag
09.00 - 15.00
Lørdag - Søndag
Lukket